VÆRKSTED:

CHIPTUNING

Sådan tuner Midtjysk Dæk- & Servicecenter din bil

Man kan tune biler elektronisk på mange forskellige måder. På siden her finder du en lidt mere dybdegående gennemgang af nogle af de metoder, som vi bruger og har lang og god erfaring med.

Helt grundlæggende kan man enten omprogrammere bilens egen motorstyring, montere en anden motorstyring, montere en add-on motorstyring eller montere en tuningsboks/chipboks.
Den mest udbredte metode: om programmering af bilens egen motorstyring.

Tuningen foregår ved, at man lægger et nyt program i bilens egen motorstyring og derved får meget præcis kontrol over motorens parametre, f.eks. torque limiters, turbotryk osv. Denne omprogrammering kan foregå på forskellige måder, f.eks.:
Chiptuning:

Da man begyndte at chiptune biler, foregik det ved, at man loddede motorstyringens relevante chip eller chips ud og via en eprom-brænder lagde et nyt program i chippen – eller monterede en ny chip. Heraf navnet “chiptuning”. Gammeldags chiptuning, hvor man lodder chippen ud ses sjældent i dag og typisk kun på biler fra før år 2000.

OBD-tuning (via diagnosestikket)

Fra omkring 2000 blev det meget udbredt, at motorstyringens egen chip kunne omprogrammeres via diagnosestikket (OBD-stikket). Faktisk blev det et lovkrav at motorstyringerne kunne omprogrammeres, så fabrikkerne i løbet af bilens levetid kunne opdatere motorstyringen med nye programmer. Dette blev hurtigt udnyttet af tuningsindustrien, der opfandt metoder til at “hacke” sig ind på motorstyringen, så den kunne udlæses og programmeres uden tidskrævende loddearbejde. Der er ingen forskel på den tuning, der bliver udført – altså om man lodder en chip i eller omprogrammerer den originale chip. Tænk på CD-ROM, hvor du brænder nogle billeder på. Billederne er de samme, uanset om CD-rommen kan slettes igen eller ej. OBD-tuning er i dag stadig den mest udbredte tuningsform, bl.a. via vores smarte Utune. Mange helt nye biler kan helt uden problemer OBD-tunes.

BDM-tuning

Fra omkring 2003 kom en ny generation styrebokse (EDC16) som var bedre sikret mod uautoriserede indgreb (set med fabrikkernes øjne) eller tuning (set med vores øjne). Det var nu ikke længere muligt at lodde motorstyringens egen chip ud, da motorstyringens program dels lå i chippen, dels i processoren. Da OBD-tuning heller ikke var muligt blev en ny metode opfundet: BDM-programmering. Ved BDM åbner man motorstyringen og udlæser motorstyringens komplette program fra nogle små “pads” direkte på motorstyringens board. Ulempen er naturligvis, at det relativt let lader sig afsløre at motorstyringen har været åbnet. Fordelen er, at man udlæser ALT fra motorstyringen og let kan klone den til en anden motorstyring eller skrive hele originalprogrammet retur. I dag kan stort set alle EDC16 motorstyringer OBD-tunes, men vi bruger stadig BDM på nogle af dem, da det kan være en stor fordel at udlæse hele motorstyringsprogrammet, inkl. startspærredata osv.

BOOT-mode

Fra omkring 2009 begyndte næste generation styrebokse (EDC17) at komme på markedet. Endnu engang med en endnu stærkere kryptering, men pudsigt nok var de fleste EDC17-bokse fra starten ikke sikret mod tuning – anti-tuning var ikke aktiveret. Det blev de dog senere og de fleste EDC17 kan ikke tunes via diagnosestikket, simpelthen fordi krypteringen er så stærk at diverse tuningsfirmaer endnu ikke har formået at bryde den. Men også her er der en løsning 🙂  Denne løsning minder meget om BDM-programmering, men er en smule mere kompliceret. Løsning hedder BOOT-mode. Her skal man også åbne motorstyringen og via nogle kontaktpunkter (“pads”) udlæse det originale program og skrive et nyt program i. Desværre er det ikke nok at udlæse via disse pads, man skal montere et par ekstra ledninger og det kan være en smule komplekst. Desuden skal der købes nyt udstyr til denne operation, da det gamle BDM-udstyr ikke kan klare opgaven.

Montering af anden motorstyring

Man kan også tune bilen ved at montere en anden motorstyring. Dette ses dog meget sjældent på gadebiler af flere grunde:
Det er komplekst. Ofte skal ledningsnettet ombygges.
Det er dyrt (typisk 10.000-15.000kr for motorstyringen alene, dertil kommer selve tuningen).
Det er unødvendigt. Den originale motorstyring er som regel særdeles velegnet.
Vi arbejder ikke meget i den metode, men kan til en del biler tilbyde en kloning af bilens originale styreboks, så man både har en tunet boks og en ikke-tunet boks. Man ser ofte metoden anvendt i racerbiler, f.eks. v.h.a. den danske FMJ-boks fra Fartstrup. Denne boks giver langt flere muligheder end den typiske motorstyring.

at.

Montering af add-on motorstyring

Heller ikke en særligt udbredt metode. Fordelen er, at en add-on motorstyring giver ejeren en stor frihed til at trimme motoren løbende. Man lægger ikke blot et program ind, men kan hele tiden finjustere det. Det er dog ret komplekst, og man bør ikke justere på en motor med mindre man virkeligt ved, hvad man roder med. Denne metode er ikke ret udbredt i Danmark og vi arbejder ikke med den.

Montage af tuningsboks/chipboks

En meget udbredt metode med flere fordele: Den er billig, og man kan let fjerne en boks igen, f.eks. før videresalg. Der findes bokse i alle prislag og i alle kvaliteter. Ofte giver bokse en fornuftig effektforøgelse, men den kan stort set aldrig sammenlignes med en omprogrammering. Man skal være klar over, at uanset hvilken boks man monterer, så fungerer den grundlæggende ved at snyde motorstyringen. Den påvirker oftest kun 1-2 parametre og vi naturligt nok ikke give samme effekt som en omprogrammering, hvor man ofte ændrer 20-30 forskellige parametre. Et problem ved tuningsbokse er, at markedet overflydes med alverdens bokse i meget svingende kvaliter. Ofte ser vi nogle af vores konkurrenter love effektforøgelser på 20-30 %, hvor et rullefelt typisk vil afsløre en langt mindre effektforøgelse. Kort sagt: En omprogrammering giver i 98 % af tilfældene en større effektforøgelse end en tuningsboks. Vi anbefaler typisk tuningsbokse, hvis en omprogrammering ikke er mulig, hvis bilen er leaset, hvis bilen er under garanti, eller hvis man skifter bil ofte.

Fremtiden byder på mere komplicerede motorstyringer

Hidtil har Bosch været stort set enerådende på markedet for motorstyringer, men på det seneste er flere bilproducenter begyndt at købe motorstyringer hos f.eks. Siemens/Continental og Delphi.

Dette gør naturligvis chiptuning en del mere kompliceret, da dataene i sådanne motorstyringer ser helt anderledes ud end i en Bosch motorstyring.

Man kan til gengæld ikke påstå, at det er hverken sværere eller nemmere at programmere disse motorstyringer, da nogle af dem er meget lette (f.eks. kan nyeste Citroen C5 2.0HDi og Ford Mondeo 2.0TDCi let programmeres via diagnosestikket) mens andre er helt umulige at programmere.

Chiptuning

Midtjysk dæk & servicecenter ApS tilbyde chiptuning til et bred udvalg af markedets bilmodeller

Teknisk set er der ingen tvivl om, at en præcist udført chiptuning / OBD-tuning er f.eks. en boks tuning overlegen, men vi skal huske at anføre, at vores chiptuning / OBD-tuning udelukkende er er beregnet til biler der skal bruges til motorsport, og det er derfor efterfølgende kundens ansvar at få bilen synet efter gældende regler fra færdselsstyrelsen – læs mere om reglerne her: Vejledning omkring syn af køretøjer afsnit 18

Vi er meget grundige når vi udfører en tuning.

Principielt kan tuningen udføres hos os på rullefeltet

Den bedste løsning er på rullefeltet hvor man får en dokumentation for effekt forøgelsen,

INDHENT TILBUD BOOK TID NU

Når vi tuner biler på vort rullefelt sker det på følgende måde:

  • Kunden bestiller så vidt muligt tid 2-3 dage før tuningen skal foregå.
  • Kunden møder op hos os og vi renser motoren med en Bell Add Servicerens, så vi er sikre på at indsugningsmanifold, katalysator, EGR-ventil osv. er renset og i optimal stand.
  • Bilen testes på rullefelt for at se om effektkurven er pæn, jævn og på det ønskede niveau. Hvis dette ikke er tilfældes forsøges fejlen afhjulpet, evt. ved udskiftning af luftmassemåleren.
  • Den originale software udlæses af motorstyringen og vi går i gang med at finde relevante data vi skal ændre. I løbet af 10 minutter til et par timer fremstilles en ny fil specielt tilpasset den enkelte bil.
  • Den nye fil skrives i motorstyringen og bilen testes på rullefelt for effekt, røggas, lambdaværdi, turbotryk, indsuget luftmængde osv (afhængig af biltype).
  • Evt. tilpasses tuningensfilen til mere/mindre effekt alt efter hvad målingen siger.
  • En kurve udvisende effekten og momentet før tuningen samt efter tuningen udskrives til kunden.<
  • Bilen prøvekøres på vejen og testes herunder for trækkræft, kørbarhed, mislyde, røgudvikling osv.
  • Kunden prøvekører bilen.
  • Tuningen er færdig når kunden har “vendt tomlen opad” og godkendt tuningen.
INDHENT TILBUD BOOK TID NU

LUKNING AF EGR

Med en lukning af din EGR ventil optimerer vi din motorstyring, så ventilen ikke længere ødelægger køreglæden.
EGR ventilen på din bil leder en del af udstødningsgassen fra motoren igennem indsugningen, med henblik på at forbrænde flere affaldsstoffer (NOx).
Dette tilsoder til gengæld bilens indsugning og motor.
Principielt foregår en lukning af EGR ventilen på samme måde som en OBD tuning.
Denne optimering giver ikke flere hestekræfter, men man vil opleve en helt anden bil med et meget mere jævnt træk og en bedre reaktion på gassen.
Et andet stort plus er at din EGR ventil aldrig vil gå i stykker (Igen).
En reparation af en EGR ventil kan koste op imod 15.000 kr. på nogle bilmodeller.

Vi gør opmærksom på, at vi kun udfører EGR lukninger på biler, som skal bruges til banebrug. Det er derfor kundens eget ansvar efterfølgende at få synet bilen i henhold til gældende regler fstyr.dk

Prisen er ved OBD tuning som vi kan på de fleste biler i dag.

Læs mere om, lukning af EGR og andre spændene “mods” 

www.MidtjyskMotoroptimering.dk