REPARATIONER & UDSKIFTNING:

3 ÅRS GARANTI PÅ RESERVEDELE

GARANTIEPERIODE:

Garantien gælder i 3 år fra Midtjysk Dæk & Servicecenter fakturadato.

Betingelser:

En forudsætning for garantidækning er, at bilen er vedligeholdt som anvist i servicehæftet eller lignende dokumentationsmateriale. F.eks. skal serviceintervaller, herunder olieskift, være overholdt.

Sagsbehandling:

Garantisagen skal indberettes til Midtjysk Dæk & Servicecenter, medmindre andet er aftalt ved forudgående henvendelse til Midtjysk Dæk & Servicecenter.

Reklamation skal ske snarest efter konstatering af fejlen/defekten.

Omfattet af garantien.

  • Der ydes en garanti på 3 år på OE godkende reservedele.
  • Garantien omfatter den eller de reservedele, der er fejlbehæftet.
  • Midtjysk Dæk & Servicecenter er alene ansvarlig for fejl og defekter, som skyldes materialefejl eller fabrikationsfejl.
  • Garantien omfatter kun defekter og fejl, der er konstateret og anmeldt indenfor garantiperioden.

Ej omfattet af garantien.

  • Garantien dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde.
  • Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler mv. eller ydre påvirkninger, herunder hærværk.